Back to Top

ALLT FRÅN MARKBYGGANDE TILL FASTIGHETSUNDERHÅLL

JH-Center i Birkala betjänar professionella inom fastighetsskötsel och schaktning genom mångsidiga tjänster, från försäljning av arbetsmaskiner och valsdelar till montering av valsar och uthyrning av arbetsmaskiner av märket Snowstar för fastighetsskötsel. Vår yrkeskunniga personal betjänar er.

JH Konemarkkinointi Oy är ett finskt familjeföretag som grundades år 2001. Verksamheten började med försäljning av schaktningsmaskiner och breddades år 2006, när man började producera egna arbetsmaskiner, Snowstar – för behov inom fastighetsskötseln. Samtidigt började vi även sälja skopor och tilläggsutrustning till högklassiga PMC-grävmaskiner. Importen av chassi för grävmaskiner inleddes år 2009, när vi hyrde en större hall i Birkala.

Vi upphörde med försäljningen av schaktningsmaskiner och år 2014 byggdes egna moderna stora lokaler i Birkala. Senare byggdes hallen ut och en verkstad byggdes för chassimontering av grävmaskiner. Tjänsten utvidgades år 2020 när införde i sortimentet uthyrning av Snowstar arbetsmaskiner för fastighetsskötsel.

JH-Center

JH-Center

ALLT FRÅN MARKBYGGANDE TILL FASTIGHETSUNDERHÅLL

JH-Center i Birkala betjänar professionella inom fastighetsskötsel och schaktning genom mångsidiga tjänster, från försäljning av arbetsmaskiner och valsdelar till montering av valsar och uthyrning av arbetsmaskiner av märket Snowstar för fastighetsskötsel. Vår yrkeskunniga personal betjänar er.

JH Konemarkkinointi Oy är ett finskt familjeföretag som grundades år 2001. Verksamheten började med försäljning av schaktningsmaskiner och breddades år 2006, när man började producera egna arbetsmaskiner, Snowstar – för behov inom fastighetsskötseln. Samtidigt började vi även sälja skopor och tilläggsutrustning till högklassiga PMC-grävmaskiner. Importen av chassi för grävmaskiner inleddes år 2009, när vi hyrde en större hall i Birkala.

Vi upphörde med försäljningen av schaktningsmaskiner och år 2014 byggdes egna moderna stora lokaler i Birkala. Senare byggdes hallen ut och en verkstad byggdes för chassimontering av grävmaskiner. Tjänsten utvidgades år 2020 när införde i sortimentet uthyrning av Snowstar arbetsmaskiner för fastighetsskötsel.